Székedi Ferenc

Árnyékban az árnyékjelentés?

2016.04.18. | RMDSZ , Kisebbségvédelem
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Székedi Ferenc

Úgy gondolom, a hazai magyar média nem szentelt kellő figyelmet az RMDSZ árnyékjelentésének, amely a kisebbségvédelmi keretegyezmény romániai betartásának országjelentését kísérte. Pedig megérdemelte volna. Annál is inkább, mert hosszú idő után ez a több mint hetven oldalas szöveg összegezi a romániai magyar érdekvédelem legfontosabb tennivalóit. Nincsenek benne politikai szólamok, nem beszél mellé, hanem jól átgondolva, logikailag is kellőképpen felépítve, a keretegyezmény cikkelyeit véve alapul sorolja fel, mit kellene még tenni Romániában, hogy a kisebbségek élete minden tekintetben egyenjogú legyen a többségi lakosságéval.

Az árnyékjelentés vigyáz arra, hogy a keretegyezmény jogi fogalomrendszeréhez igazítsa mondanivalóját, nem beszél például kollektív jogokról, hanem egyéni, illetve összegzésükből, társulásából fakadó jogokról, amelyek magyarázhatják a kisebbségi nyelvi, művelődési, oktatási stb. sajátosságokat éppúgy, mint a földrajzi-térségi jellemzőket. Az árnyékjelentés azonban a tünetek alapján nem csupán a diagnózist állítja fel a romániai magyar élet különböző területein, hanem konkrét, gyakorlati javaslatokkal megjelöli a gyógyítás, a gyógyulás útját is.

A teljesség igénye nélkül, nézzünk néhány példát. A dokumentum leszögezi, hogy a kisebbségi törvényt az ígérgetések ellenére nem szavazták meg a parlamentben. Rámutat arra, hogy a romániai magyarság és a székelység jelképeinek a használata tökéletes összhangban van más romániai régiós jelképek használatával, s amennyiben ezt nem engedélyezik, diszkriminációt követnek el. A magyar nyelv írásbeli és szóbeli használatával kapcsolatosan felsorolja mindazokat a területeket, ahol ez nem valósult meg, a megfelelő törvényes háttér ellenére, kezdve a „községháza‟ és „városháza‟ feliratok levételétől egészen az igazságszolgáltatási az egészségügyi, vagy közigazgatási nyelvhasználatig. Az oktatás tekintetében kiemeli, hogy a jelenlegi tanügyi törvény megfelelő keretet teremtett ahhoz, hogy a román nyelvet ne román anyanyelvi szinten tanítsák a romániai magyar gyermekeknek, hanem az élő nyelv megtanulását lehetővé tevő sajátos tankönyvekből, de az elméletet nem követi a gyakorlat. Ugyanez a helyzet a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemmel, ahol foggal-körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy ne alakuljon meg a magyar szak, és következetesen még az alól is kitérnek, hogy a gyakorlati órákat magyarul lehessen megtartani.

A dokumentum felsorolja az egykor magyar tulajdonú egyházi és más javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos aggodalmait, és azt is kiemeli, hogy a gyülekezés alkotmányos jogát nem veszik figyelembe, illetve kettős mércét használnak, amikor a székely tüntetések résztvevőit megbírságolják, a román szélsőségesek Székelyföldön vonulgató csapatainak a kiáltozásai és más megnyilvánulásai fölött szemet hunynak.

Az árnyékjelentés kitér a magyarság közigazgatási és más intézményi állásokban, tisztségekben való hátrányos megkülönböztetésére is, mint ahogyan felsorolja mindazokat a jogsérelmeket, amelyek a fogyasztóvédelmi, márka bejelentési és más tevékenységekkel kapcsolatosak. A szöveg nem egy esetben érinti a romániai magyar média állapotát is, különösen kirívónak találja, hogy a székelyföldi települési önkormányzatoknak megvonják azt a jogát, hogy magyar időszakos kiadványaik legyenek, illetve kötelezik őket arra, hogy a magyar szövegeket románul is megjelentessék.

Több oldalon sorakoznak a példák, amelyeket a sporthuliganizmus címszó alatt lehetne összefoglalni, részletes látleletet nyújtva a különböző sportágakban a lelátókon tapasztaltakról, a feliratokról és hangos bekiabálásokról, amikor román szurkolócsoportok kiűznék az országból a magyarokat, legyenek akár sportolók, akár nézők.

Az árnyékjelentés egyelőre csak román nyelven olvasható az RMDSZ honlapján, feltételezhetően azért, mert így fogalmazták, illetve románul és angolul kellett benyújtani. Reméljük, a közeljövőben magyarul is olvashatóvá válik, hogy mindenki tisztában legyen vele: milyen területeken, milyen irányvonalakat kell követnie, mire kell figyelnie a magyar érdekvédelemnek, az RMDSZ területi és helyi szervezeteinek, más magyar érdekképviseletnek és általában a romániai magyaroknak az alapszinteken, a mindennapokban. Fontos azonban az is, hogy a részleteket nyomon követve lássuk az egészet. Azt is, ami a romániai magyarságnak megfelelő és összhangban van az európai előírásokkal, de azt is, amiért továbbra is küzdeni kell. Következetesen, kitartóan.

 

Forrás: www.maszol.ro

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.