Borsi Balázs

Pont így gondoljuk

2016.10.25. | Parlamenti választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • SharePont így gondoljuk

A napokban olyan román nyelvű óriásplakátok jelentek meg Nagyváradon, amelyeken az RMDSZ azt hangoztatja: Megvédjük Nagyváradot! Bukaresttől! A mi adóink Erdélyt gazdagítsák. Ne a fővárost! („Salvăm Oradea! De Bucureşti! Taxele noastre să îmbogăţească Ardealul. Nu capitala!”)

Igazából nincs ebben semmi új, semmi olyan, amivel az erdélyi polgárok ne értenének egyet. Az meglepő kissé, hogy az RMDSZ felvállalta ezt és nyíltan kimondja, amit mások már jó ideje mondogatnak. És nemcsak a magyarok, hanem az Erdély, Partium fejlesztését komolyan gondoló románok is. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy a mi adóinkból fejlesztik azokat a megyéket, ahonnan az államnak jóval kevesebb bevétele származik, mégis azokat a régiókat fejlesztik a mi hátrányunkra, vagyis mondjuk ki: a jól, de legalábbis jobban teljesítő erdélyi, partiumi és bánsági megyék kárára.

Időről időre előkerül ez a téma, főleg, amikor az adóhatóság kiadja a statisztikáit. Ezekből tisztán látszik, hogy a gazdasági húzóerőnek számító megyékkel mennyire mostohán bánik az állam. Mert miközben például Kolozs, Temes és Bihar megye jelentős mértékben hozzájárul az államháztartáshoz, addig az óromániai megyék sokkal kevesebb bevételt hoznak a közös kasszába. A pénzek állami kiutalásakor, vagy az áfa-visszaosztáskor azonban éppen azok a megyék járnak sokkal, de sokkal jobban, amelyek egyébként gazdasági szempontból erősen alulteljesítenek a többiekkel szemben.

A regionális politika, vagyis az Erdély-központú politizálás egyik alappillére mindig is az volt: a helyi emberek által megtermelt javakat helyben tartsák, és ezzel a helyi közösségeket erősítsék. A transzilvanista törekvéseknek is éppen ez a fő eleme: ha Erdély (és most kivételesen soroljuk ide Máramarost, Partiumot és a Bánságot is) jól teljesít az országos gazdaság tekintetében, akkor minimum elvárható, hogy Bukarest hasonló módon kezelje e történelmi országrészeket, és ne diszkriminálja az ittenieket. Eszerint Bukarest ne különböztesse meg hátrányosan a sokat dolgozó, jól termelő erdélyi munkásokat és vállalkozásokat azzal, hogy az általuk teremtett értékből nagyobb mértékben fejleszti azokat a területeket, ahol a teljesítmény meg sem közelíti az erdélyit.

Persze, erre lehet azt mondani, hogy az erősebbnek segítenie kell a gyengébbet. (De meddig még???) Azt azonban tudni kell, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőző felkészülési időszakban, illetve a csatlakozást követően is több uniós és állami finanszírozású program zajlott/zajlik a hátrányos helyzetű régiók fejlesztéséért. Sokan sokat dolgoztak (?) jó pénzért azon, hogy az elmaradott vidékeket felzárkóztassák. De valahogy mégsem változnak a dolgok. Továbbra is a jól teljesítő erdélyi megyék és városok azok, amelyek húzzák maguk után a többit. 
Érdekes, hogy ebben a kérdésben tájainkon eddig mindenki egyetértett és törekedett a helyi adminisztráció autonómiájának erősítésére. Legyen szó akár a magyarokról, akár a románokról, de akár a svábokról vagy a szászokról. A decentralizáció általánosan elfogadott törekvés volt, vagyis tulajdonképpen nemzetiségtől és politikai nézetektől függetlenül mindenkinek az érdeke az, hogy a helyi közösségeket érintő döntések a lehető legalacsonyabb szinten, az illető közösséghez a legközelebb szülessenek meg – ehhez társult az a törekvés is, hogy a helyi bevételek felett ne kizárólag Bukarest diszponáljon.

Most, hogy az RMDSZ a parlamenti választások előkampányában zászlajára tűzte a témát, egyes román körök vehemensen támadni kezdték a szövetséget és máris olyan problémákat vizionálnak, mintha a magyarok – már megint… – el akarnák szakítani Erdélyt Romániától. Korábban azok is egyetértettek a pénzügyi függetlenség erősítésével, akik most hangosan ágálnak az RMDSZ-es plakátok ellen, imitt-amott már hazaárulással megvádolva a magyar szövetséget.

Nem kérdéses: akár pártutasításra, akár önszorgalomból, ismét próbálnak magyarellenes hangulatot teremteni. Jól ismerjük már ezt, nem kell bedőlni a román média hisztériájának.

Amit most megfogalmazott és meghirdetett az RMDSZ, pont így gondoljuk mi, erdélyi lokálpatrióták, magyarok és románok is. Meg kell menteni Nagyváradot, Bihar megyét és Erdélyt! Véget kell vetni a kiszipolyozó, kizsákmányoló politikai szokásnak. (Ez egyébként vonatkozik a politikusokra is!)

Az RMDSZ most nagyot lépett, az üzenet nagyon is egyértelmű. Az viszont egyelőre kérdés marad, hogyan mentenék meg Váradot, lenne-e parlamenti erejük ehhez? Van még idő a december 11-ei parlamenti választásokig, kaphatunk választ a kérdésekre.

 

Forrás: Reggeli Újság

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.