A Fenntartható Fejlődési Stratégia megújitásáról tanácskoztak Călăraşi-on

2018.02.13. | Infrastuktúra
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A Fenntartható Fejlődési Stratégia megújitásáról tanácskoztak Călăraşi-on

A Kormány Főtitkársága által működtetett Fenntartható Fejlődési Főosztály 2018 február 13-án, a dél-havasalföldi fejlesztési régió központjában, Călăraşi-on szervezett szeminárimot az „Együtt a fenntartható fejlődéséért” témakörrel. Az esemény részét képezte azoknak a találkozóknak, amelyeket a főosztály nyolc romániai fejlesztési régióban szervez. A szemináiumot Borbély László államtanácsos vezette, aki a részt vevő helyi közintézmények, valamint a civil társadalom képviselőivel együtt megvitatta a Fenntartható Fejlődési Stratégia megújitását.

Az adott témában már 5-ik alkalommal szerveztek regionális találkozót, amelynek célja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia megújitásának megvitatása és a dialógus kiépitése valamennyi érdekelt féllel. Konrétan, teritékre kerül a fenntartható oktatás, az egészégügyi prevenció, az infrastruktúra, közös célkitűzések és problémák megvitatása.

Borbély László államtanácsos olyan kérdésekre adott válaszokat, mint: mit jelent a fenntartható fejlődés, mit feltételez az Agenda 2030, hogyan alakithat ki együttműködési kapcsolatot a Fenntartható Fejlődési Főosztály a dekoncentrált közintézmények képviselőivel és hogyan jut el az állampolgárokhoz a fenntartható fejlődésről szóló üzenet?

 „A párbeszéd kiépitésére törekszem e terület felelős képviselőivel, hogy együtt határozzuk meg a prioritásokat a problémák megoldása érdekében. Vitáink általános jellegűek és igyekszünk elsajátitani minden olyan információt, amely a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos. Legfontosabb üzenetem az egészségre és az oktatásra utal és az ezzel kapcsolatos üzenetemet minden fejlesztési régióban át akarom adni.” Hozzátette: a régióktól várnak visszajelzést, hogy minél több meghatározó információt gyűjthessenek össze a stratégia megújítása utáni cselekvési terv kidolgozásához. „Természetesen, megvitatjuk az ENSZ által elfogadott Agenda 2030 fenntartható fejlődési keretrendszert is, amely 17 célt és 169 célkitűzést tartalmaz. Mindezeket prioritásként lehet meghatározni, de a legfontosabb az egészség fenntartása és az oktatás fejlesztése. Csak akkor beszélhetünk fenntartható fejlődésről, ha működik egy olyan oktatási rendszer, amely képes felkésziteni az eljövendő nemzedéket úgy, hogy az szakemberként dolgozzon különböző területeken. A helyzet hasonló az egészség szempontjából is. Ha nem ismerjük a prevenció fogalmát, hogyan fejlődhetünk, mint társadalom, olyan körülmények között, hogy az életremény fokozatosan csökken. Felelősségteljes emberek vagyunk és hozzá kell kezdenünk a fenntarthatóság épitéséhez, amit egy reális alapra kell helyeznünk” – hangsúlyozta az államtanácsos.

Több mint 100 személy vett részt a szemináriumon, köztük prefektusok, megyei tanácselnökök, polgármesterek, a dél-havasalföldi dekoncentrált intézmények vezetői, a civil társadalom és az egyetemi szféra képviselői, akik aktivan bekapcsolódtak a vitába és kifejtették véleményüket a Fenntartható Fejlődési Stratégia megújitásáról és elmondták, hogyan tudnak részt venni a stratégia gyakorlatba ültetésében.

A dekoncentrált közintézmények képviselői érdeklődést tanusitottak a Fenntartható Fejlődési Főosztály kezdeményezése iránt és úgy vélték, hogy egy hosszú távú fenntartható stratégiára van szükség az intézményes struktúrák szintjén, valamint e stratégia szigorú monitorizálására ahhoz, hogy számszerűsitett eredményeket lehessen elérni. A megbeszélésen szó volt a dél-havasalföldi régió tartós fejlesztéséről, a helyi hatóságok szerepéről a fenntartható fejlődésben, a smart city koncepció fejlesztésében és a decens munka biztositásában, valamint a globális cékitűzésekről és a helyi válallkozások szerepéről.

A Călărași-i szeminárium megszervezését a Dél-Havasalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatta.

Az Agenda 2030-at az ENSZ 2015-i, New York-i közgyűlésén fogadták el. E dokumentum az ENSZ egyetemes érvényű programja, amely számszerűsített célokat fogalmaz meg. Az Agenda 2030 keretterv 17 Fenntartható Fejlődési Célt (ODD) és egy cselekvési tervet tartalmaz a következő 15 évre a szegénység minden formájának megszüntetése, a nemek közötti egyenlőség elérése, illetve bolygónk védelmezése érdekében. Az Agenda 2030 különbőző szektoriális politikák  összahangolását és irányitását feltételezi. A Fenntartható Fejlődési Főosztály létrehozásával Románia kormánya vállalta e fenntartható fejlődési keretrendszer gyakorlatba ültetését. Románia az EU Tanács soros elnökségének betöltése alatt, 2019 első félévében, találkozókat és megbeszéléseket fog szervezni több európai szereplővel.  2019 kulcsfontosságú év lesz az Európai Unió ENSZ-jelentése szempontjából.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.