Az RMDSZ Maros megyei jelöltjeinek közös üzente: nem a DNA dönti el, hogy magyarul tanulhatunk vagy sem

2016.11.08. | Maros
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az RMDSZ Maros megyei jelöltjeinek közös üzente: nem a DNA dönti el, hogy magyarul tanulhatunk vagy sem

Hétfőn este a marosvásárhelyi Kultúrpalotában nyitotta meg az RMDSZ Maros Megyei Szervezete a december 11-i parlamenti választásokat megelőző kampányidőszakát. Az ünnepséget Péter Ferenc megyei tanácselnök, kampányfőnök nyitotta meg. „Ha eredményesek akarunk lenni, akkor nem hátrálhatunk meg a nehéz helyzetekben. Közösségi vezetőként nemcsak a mindennapi munka során kell helytállni, fel kell vállalnunk az erőnket megpróbáló küzdelmeket is, döntéshelyzetekben pedig a közösség érdekeit előbbre kell helyeznünk a magunkénál. Ezt várom a mögöttem álló csapattól is, mind a Maros megyei önkormányzati vezetőktől, mind pedig a Maros megyei képviselő- és szenátorjelöltektől” – fogalmazott Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei tanácselnöke, kampányfőnök a Szövetség Maros megyei kampánynyitóján.

Péter Ferenc beszédében hangsúlyozta, hogy Maros megye Erdélyben egyike azon megyéknek, ahol a legtöbb magyar él, az RMDSZ Maros Megyei Szervezete pedig a legnagyobb szervezete a Szövetségnek: „sokan vagyunk, sok múlik rajtunk, mutassuk meg az erőnket. Egyszer már sikerült, az önkormányzati választások alkalmával növelni tudtuk önkormányzati képviselőink számát, és megszereztük a megyeelnöki tisztséget is. Mutassuk meg ismét, hogy sokan vagyunk, és egyet akarunk, azt, hogy az ország vezetése tisztelje jogainkat, és a törvények megalkotásakor és a különböző döntések meghozatalakor vegye figyelembe a mi érdekeinket is. Ha valóban fontos ez számunkra, akkor december 11-én ezt a szavazataink számával kell megmutatnunk.”

Markó Béla szenátor, az RMDSZ egykori elnöke beszédében a politikum felelősségvállalásáról beszélt mind román, mind magyar vonalon. „Az igazságszolgáltatás, az ügyészség teszi a dolgát, úgy, ahogyan helyesnek gondolja. Azt szeretném megkérdezni parlamenti választások előtt, hogy mások vajon, akik most annyira készülnek a választásokra – politikai pártok, kormány, a demokrata miniszterelnök, a tanügyminiszter, az államelnök –, teszik-e a dolgukat? Vállalják-e a felelősséget azért, ami ebben az országban történik? Vállalják-e a felelősséget azért, ami ennek az országnak és ennek a térségnek továbbra is az egyik legfontosabb problémája? Az etnikai kérdésről beszélünk. Az etnikumközi viszonyról beszélek” – fogalmazott Markó Béla ünnepi beszédében. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ-nek ugyanolyan szolidárisnak kell lennie, mint ezelőtt 27 esztendővel, ugyanúgy tudnia kell, hogy nem ért véget a küzdelem és azt is, hogy ma is akkora tétje van a küzdelemnek, a politikai harcnak, mint amekkora tétje volt ezelőtt 27 esztendővel. „Ezt kell nekünk a választási kampányban elmondani, ezért kell küzdenünk, ezért fogunk szombaton 14 órakor tiltakozó nagygyűlést szervezni Marosvásárhelyen a katolikus líceum érdekében” – zárta beszédét Markó Béla szenátor.

Dr. Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy Erdély az erdélyi, romániai magyaroknak a jövőt jelenti: „számtalan olyan esemény zajlik körülöttünk, ami ennek ellentmondani látszik. Tőlünk függ, hogy mennyi erőnk, milyen erős gerincünk, milyen erős kultúránk, meggyőződéseink, gondolataink vannak ebben a kérdésben. Mindenkinek feladata, hogy ezeket a kérdéseket végiggondolja. Ugyan tudom, hogy a világ nem afelé megy, hogy esténként a jól végzett munka után összeül a család, nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák, esetleg dédunokák, és megbeszélik az aznap történteket, de mindig szót ejtettek ezekben a pillanatokban erről, az Erdély-jövőről, a mi jövőnkről, kedves barátaim. A most parlamentben készülő, ezt a munkát felvállaló kollégáknak természetesen csak sok erőt, kitartást és felkészültséget tudok kívánni” – fogalmazott a Maros megyei törvényhozó.

A kampánynyitó eseményen a Szövetég Maros Megyei Szervezete által indított jelöltek sorát Novák Csaba Zoltán szenátorjelölt nyitotta meg.

Az anyanyelven való tanulás alapvető jog egy demokratikus államban. Amikor valaki vagy valami korlátozni próbálja ezt az alapvető jogot, nem ülhet senki tétlenül, sem az egyházak, sem a civil szervetek, sem a politikum, de még Bukarest sem. Nem a DNA dönti el, hogy tanulhatunk magyarul vagy sem. Ez alkotmányos jogunk. Azok, akik azt gondolják, hogy ezt az alapvető jogot megfélemlítéssel és egy tollvonással megvonhatják tőlünk, azok nagyon is tévednek. Nem szabad hagynunk, hogy elvegyék tőlünk iskoláinkat, gyermekeinktől a tudást, az anyanyelven történő tanuláshoz való jogot. Nekünk, RMDSZ-nek ez az egyik legfőbb küldetésünk. Itt Marosvásárhelyen. És mindenhol Erdélyben” – fogalmazott a szenátorjelölt a kampánynyitón.

Vass Levente, az RMDSZ Maros megyei képviselőjelöltje a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy akárcsak más területeken, az egészségügyben is bőven akad tennivaló az egyenlőtlenségek megszüntetése, az etnikai hovatartozás alapján történő megkülönböztetés felszámolása érdekében. „Jelenleg Maros megye közel 39 kórházából mindössze hármat vezet magyar igazgató” – jelentette ki, továbbá célkitűzései közé tartozik, hogy négy év múlva, mandátumuk lejártakor, Péter Ferenc megyeelnökkel arról számolhassanak be, hogy sikerült elérniük azt, hogy a kórházigazgatói posztok esetében is érvényesülni tudjon az etnikai arányosság.

Csép Éva Andrea megyei tanácsos, képviselőjelölt úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ politikusaként sem tudna más célt követni, mint anyaként, nőként, feleségként: „célom: olyan Erdélyt építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjaink és ahol nincsenek veszélyben jogaink. Olyan Erdélyt, ahová nemcsak vissza kívánkozik, aki elment, de vissza is tér, mert tudja, itt van jövő.

Nem vagyok politikus, egyszerű, tenni akaró szakember vagyok. 15 éves jegyzői tapasztalatom révén ismerem azokat a gondokat, amelyek megnehezítik az ügyintézést az állampolgárok számára a hivatalokban, ezt egyszerűsíteni szeretném. Számos olyan kérdés van, amelyre Bukarest mai napig nem tudott megfelelő választ adni. Ilyen például a birtoklevelek körül kialakult helyzetek, vagy akár a földterületek telekkönyvezése. Az önkormányzatoknak be kellene fejezniük 2020-ig a telekkönyvezést, az első telekkönyvezés költségeit pedig az államnak nagyobb mértékben kellene támogatnia” – mutatott rá beszédében Császár Károly szenátorjelölt.

Biró Zsolt, az RMDSZ Maros megyei képviselőjelöltje hozzászólásában jelezte, hogy az összefogásnak nincs alternatívája. Beszédében hangsúlyozta, hogy azért fog küzdeni a törvényalkotás folyamatában, hogy nagyobb fizetéseket olyan munkahelyen adjanak, amelyet magyar emberek is betölthetnek, legyenek azok állami intézmények vagy magánvállalatok. „Nem lehetünk érdektelenek, mert most, a Mi bőrünkre megy a játék, még nem jött el a megnyugvás ideje” – mondta Biró Zsolt.

A kampányindítót követően a jelenlévők testületileg vonultak át a Keresztelő Szent János Plébánia által szervezett szentmisére, amelyen együtt imádkoztak a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumért, és annak bírósági felügyelet alá helyezett iskolaigazgatójáért, Tamási Zsoltért.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.